Ujumise Algõpetus

Maria Trei - Oskuste hindamine ja tagasiside

Kaheksandal veebiseminaril räägime oskuste hindamisest ja tagasiside andmisest.

* Vaatame üle kuidas anda tagasisidet klubis ja koolis nii õpilasele kui ka lapsevanemale.

* Kuidas tõsta lapsevanema teadlikkust lapse ujumisoskusest?
Kohtumiste sarja eesmärk on toetada ning lisada motivatsiooni ja inspiratsiooni ujumise algõpetuse treeneritele ja õpetajatele.

* Seminari külaliseks on Maria Trei, kes on Eesti Ujumisliidu "Õpime ujuma" koolitaja, EKR 5 taseme ujumistreener Indrek Sei Ujumiskoolis ja ujumisõpetaja Kuusalu Keskkoolis. Maria on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu, Selts Eesti Vetelpääste ning Päästeametiga koostöös spetsiaalse ettevalmistuse ujumise algõpetuse ja veeohutuse koolituste läbiviimiseks.

Maria Trei - Oskuste hindamine ja tagasiside
Play

Katrin Linask - Veeohutus

Seitsmendal veebiseminaril räägime veeohutusest. Vaatame üle, mida enne suve õpilastele meelde tuletada, et suvi tuleks rõõmsam ja ohutum. Seminari külaliseks on Katrin Linask, kes on ujumistreener Ujume Koos ujumiskoolis ja 21CC triatloniklubis ning Selts Eesti Vetelpääste liige.

Katrin Linask - Veeohutus
Play

Peter Mankoc - Krooli ja selili tehnika noorujujatele

Kuuendal veebiseminaril on luubi alla võetud krooli ja selili tehnikaga noorujujatele. Vaadatakse üle tehnilised nipid, mida õpetada krooli ja selili tehnika juures, et liikuda edasijõudnute gruppi.
Külaliseks on Peter Mankoc, kes on EKR 5 taseme ujumistreener ja Eesti Ujumisliidu EKR 5 erialakoolituse koolitaja.

Peter Mankoc - Krooli ja selili tehnika noorujujatele
Play

Andres Olvik - Edasiliikumise võtted vees

Viiendal veebiseminaril jätkame edasiliikumise teemaga ja vaatleme kuidas alustada edasiliikumise õppimist vees.

Vastame küsimustele: mida ja kuidas õpetada edasi liikumisel enne konkreetse stiili õpet.
Räägime millistest harjutustest alustada edasiliikumise õpetamisel vees ja kuidas liikuda üldistelt harjutustelt soovitud ujumisviisile. Koostöös keha-käed-jalad-hingamine ühtses rütmis ja sünkroonis liikuma panna on päris suur väljakutse ning enne kui hakata rääkima stiili nüanssidest peab teatava hulga edasiliikumise võtteid ja põhimõtteid omandama kergendatud vormis.

Viiendaks külaliseks on Andres Olvik, kes on EKR 5 taseme ujumistreener, Spordiklubi Nord tegevjuht ja Eesti Ujumisliidu EKR 4 ujumistreeneri erialakoolituse koolitaja. Vees liikumise kogemus on Andresel olümpia ja avavee ujujana ning ujumistreenerina on Andres juhendanud õpilasi beebidest pensionärideni ja Eesti Meistriteni.

Andres Olvik - Edasiliikumise võtted vees
Play

Vladimir Kunitsõn - Edasiliikumine

- Neljandal veebiseminaril käsitleme teemat edasiliikumine.
- Arutelusse tulevad põhimõtted ja põhiprintsiibid tehnika õpetamisel. Millest alustada tehnika õpetamisel?
- Neljandaks külaliseks on Eesti Ujumisliidu "Õpime ujuma" koolitaja Vladimir Kunitsõn, kes on EKR 5 taseme ujumistreener, EKR 6 taseme allveeujumise treener, ujumise didaktika lektor Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis ning on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu, Selts Eesti Vetelpääste ning Päästeametiga koostöös spetsiaalse ettevalmistuse ujumise algõpetuse koolituste läbiviimiseks.
- Peale sissejuhatust edasiliikumise teemasse saavad osalejad küsida, arutada ning jagada oma kogemusi ja teadmisi antud teemal.

Vladimir Kunitsõn - Edasiliikumine
Play

Triin Rääsk - Hõljumine ja libisemine

Kolmandal veebiseminaril käsitleme teemat hõljumine ja libisemine. Arutelusse tulevad küsimused: vee peal kõhuli- ja selili asendis hõljumise ja libisemise eesmärgid ning mida õpetamise juures jälgida, milliseid mängulisi harjutusi kasutada.

Kolmandaks külaliseks on Eesti Ujumisliidu "Õpime ujuma" koolitaja Triin Rääsk, kes on EKR 5 taseme ujumistreener Orca Swim Club ujumisklubis aastast 2016, ujumistreener alates 2007. aastast, beebide- ja väikelaste ujumistreener alates 2011. aastast, kõrgem spordialane haridus Tartu Ülikool 2016. aasta (filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadused), 2019. aastast füsioloogia lektor ja ujumisteemaliste täiendkoolituste koolitaja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis ning on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu, Selts Eesti Vetelpääste ning Päästeametiga koostöös spetsiaalse ettevalmistuse ujumise algõpetuse koolituste läbiviimiseks.

Triin Rääsk - Hõljumine ja libisemine
Play

Julia Kurbat - Sukeldumine

Teisel veebiseminaril käsitleme teemat sukeldumine. Arutelusse tulevad küsimused: kuidas vesi kehale mõju avaldab ja kuidas keha liigutada ja tunnetada vee all - kuidas saada lapsed sukelduma?


Külaliseks on Eesti Ujumisliidu "Õpime ujuma" koolitaja Julia Kurbat, kes on EKR 5 taseme ujumistreener ja Ujume koos ujumiskooli juhataja. Julia on pikaaegsete kogemustega ujumise algõpetuse õpetaja ja suurepärane koolitaja ning on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu, Selts Eesti Vetelpääste ning Päästeametiga koostöös spetsiaalse ettevalmistuse ujumise algõpetuse koolituste läbiviimiseks.

Julia Kurbat - Sukeldumine
Play

Maria Trei - Veega kohanemine ja veehirm

Esimesel veebiseminaril käsitleme teemasid veega kohanemine ja veehirm. Arutelusse tulevad küsimused: kuidas aidata lapsel veehirmust üle saada ja kuidas toetada last veega kohanemisel?

Kohtumiste sarja eesmärk on toetada ning lisada motivatsiooni ja inspiratsiooni ujumise algõpetuse treeneritele ja õpetajatele.

Igal kohtumisel käsitleme konkreetset teemat, mida juhatab sisse meie külaline. Esimeseks külaliseks on Eesti Ujumisliidu "Õpime ujuma" koolitaja Maria Trei, kes on EKR 5 taseme ujumistreener ja ujumisõpetaja Kuusalu Keskkoolis. Maria on pikaaegsete kogemustega ujumise algõpetuse õpetaja ja suurepärane koolitaja ning on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu, Selts Eesti Vetelpääste ning Päästeametiga koostöös spetsiaalse ettevalmistuse ujumise algõpetuse ja veeohutuse koolituste läbiviimiseks.

Peale sissejuhatust veega kohanemise ja veehirmu teemasse saavad osalejad küsida, arutada ning jagada oma kogemusi ja teadmisi antud teemal.

Maria Trei - Veega kohanemine ja veehirm
Play